úvod     text vyjádření     odkazy    


Stav lesů v ČR z ekologické perspektivy


Úvod

Na těchto webových stránkách najdete konečnou verzi textu Stav lesů v ČR z ekologické perspektivy. Původní text pod názvem Paralelní vyjádření ke stavu lesů: biologický pohled vznikl jako reakce na Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. Konečná verze textu vznikla zapracováním dalších přípomínek a poslouží jako příspěvek do diskuse o změnách v připravovaném Národním lesnickém programu pro roky 2007-2013.


Autorský kolektiv, 29. června 2006